Brannmannskapene så ingen åpne flammer, kun røyk, da de kom fra like over klokken 03.00, men røykdykkere undersøkte rutinemessig boligen. Det viste seg at det hadde vært et branntilløp i 2. etasje. Ingen personer var til stede i boligen, og det var kun snakk om små skader.