Porsgrunn har 422 arbeidsledige, som er en nedgang på 145. Bamble har redusert antall arbeidsledige med 9 personer. Der er det nå 158 arbeidsledige.

Det gir en arbeidsledighet på 2,3 prosent i hver av kommunene.

– Arbeidsledigheten er lav sammenlignet med tidligere. Den holder seg foreløpig stabil, men det vil trolig bli en økning på sikt. Spenninger i verden, transportutfordringer og økte kostnader på strøm, varer og andre tjenester kommer til å påvirke. Utover høsten og vinteren forventer NAV derfor et noe tøffere arbeidsmarked og flere arbeidssøkere, sier direktør i NAV Vestfold og Telemark, Terje Tønnessen, i en pressemelding.

Det har vært en liten økning i permitteringer, hvor mange av dem har kommer fra industrien. Samtidig har 206 personer i fylket fått varsel om permittering eller oppsigelse, noe som er en økning på 57 personer fra august.

I oversikten kommer det også fram at det er 13 prosent færre ledige stillinger sammenlignet med september i fjor.