NAV har offentliggjort nye tall for utbetalinger fra arbeids- og velferdsetaten i 2020.

Utbetaling av dagpenger økte med 243 prosent! I fylket Vestfold og Telemark samlet kom dagpengeutbetalingene opp i 2,5 milliarder kroner.

– Dette har direkte sammenheng med koronapandemien, nedstengningen av mange arbeidsplasser og politiske vedtak som ble gjennomført i denne perioden, sier NAV-direktør Terje Tønnessen i en pressemelding.

I Porsgrunn ble det utbetalt 3,77 milliarder, en økning på 10 prosent, i Skien 5,59 milliarder, en økning på ni prosent, og i Bamble 1,52 milliarder, økning på ni prosent.

Utbetalinger av barnetrygd i fylket økte med 1,3 prosent, til 1,2 milliarder.

På flere områder gikk utbetalingene ned:

• Grunn- og hjelpestønad: 0,3 milliarder, som er minus 2 prosent

• Stønad til enslig: 0,2 milliarder, minus 7 prosent

• Kontantstøtte: 0,1 milliarder, minus 3 prosent

Andelen som mottar ytelser i fylket er fire prosentpoeng høyere enn i landet. Hovedforklaring er at en større andel av befolkningen i Vestfold og Telemark mottar pensjon og uføretrygd.