I den ferske dommen kommer det frem at Ihbak, som driver et enkeltpersonsforetak som taxi-sjåfør, får 50.000 kroner i prisavslag på bilen han kjøpte hos Bertel O. Steen. Det var mye mindre enn han la ned påstand om da han gikk til sak mot bilforhandleren. Sjåføren må i tillegg betale 12.000 til motparten i uteblitt verkstedregning.

Det var i mai 2019 at Ihbak kjøpte en ny Peugeot for 458 961 kroner som skulle brukes som drosje. Den nye bilen bydde på mange problemer, og var i løpet av levetiden på verksted i rundt 140 dager. Den hadde blant annet to motorhavarier og flere feil, ifølge søksøker.

Bilforhandleren mente på sin side at det hadde gått for lang tid til kravet kom. Samtidig ble det understreket at serviceintervallene ikke var overholdt.

Tingretten mente at Ihbak selv må bære ansvaret for feilen av bilen.

– Basert på at det er viktig at det ikke går for lenge mellom hvert serviceintervall for at bilen skal fungere tilstrekkelig, og at enkelte komponenter kan forringes betraktelig ved at man ikke får skiftet ut olje og filter, er det rettens oppfatning at saksøker må bære ansvaret for store deler av den mangelfulle tilstanden, heter det i dommen.