Vegvesenet advarer mot vestlig bru og tunnel

Sjefsingeniør Ragnar Grøsfjeld (bildet) og prosjektleder Roar Gärtner i vegvesenet kommer med klare alvorlige sikkerhetsadvarsler mot å bygge en østlig ny Grenlandsbru og østlig ny Bambletunnel.

Sjefsingeniør Ragnar Grøsfjeld (bildet) og prosjektleder Roar Gärtner i vegvesenet kommer med klare alvorlige sikkerhetsadvarsler mot å bygge en østlig ny Grenlandsbru og østlig ny Bambletunnel. Foto:

Av
Artikkelen er over 5 år gammel

Vegvesenet står fast ved sitt opprinnelige forslag om å anbefale at den nye Grenlandsbrua og den nye Bambletunnelen bygges på østsiden av dagens bru og dagens tunnel på Høgenhei-siden.

DEL

Følg PD på Facebook

Denne anbefalingen ble fredag ettermiddag sendt til Porsgrunn og Bamble kommuner.

«Statens vegvesen mener helt klart at ny Bambletunnel bør bygges på østsiden av dagens. Dette begrunnes i første rekke med helse, miljø og sikkerhet (HMS), men det vil også ha en kostnadsside,» heter det i vegvesenets anbefaling til politikerne i Bamble og Porsgrunn.

Vegvesenet redegjør for risiko- og sårbarhetsanalysen (ROS) som ble foretatt i oktober 2014, der det ut fra sikkerhetsmessige vurderinger anbefales at ny trasé gjennom Høgenhei legges på østsiden av eksisterende Bambletunnel.

Det vestre alternativet vil få en lengre strekning i alunskifer sammenlignet med østre alternativ, og drivteknisk vil også østre alternativ være å foretrekke. Ved en trasé øst for eksisterende tunnelløp unngår man samtidig de største stabilitetsproblemene i ovenfor liggende tunnelløp, heter det i vegvesenets utredning som er underskrevet av prosjektleder Roar Gärtner og ført i pennen av planleggingsleder Ragnar Grøsfjeld.

Politikerne i Porsgrunn og Bamble får dette å tygge på i sommerferien. Våger de virkelig å trosse fagfolkene i vegvesenets faglige vurderinger og gå inn for at nye Grenlandsbrua og nye Bambletunnelen skal bli bygget på vestsiden over Frierfjorden?

I så fall skal de ha med seg i tankene gjennom sommeren det som vegvesenet nå sier om at Byggherreforskriften omtaler byggherrens plikter og den prosjekterendes plikter. Her heter det at at byggherren under planlegging og prosjektering særlig skal ivareta sikkerhet, helse og arbeidsmiljø ved de arkitektoniske eller tekniske løsninger som blir valgt.

Det er dessuten et krav fra Arbeidstilsynet at det under planarbeidet fortløpende skal gjennomføres risikovurderinger for å avdekke og fjerne flest mulig risikoforhold som senere i byggeprosessen kan føre til ulykker.

Artikkeltags

Kommentarer til denne saken