Samler hjemmetjenestene under samme tak: – Risikoen er grundig vurdert

For å møte korona-utfordringene i helse og omsorg har kommuneledelsen bestemt å samle hele hjemmetjenesten under samme tak i Reidunsvei.