I en pressemelding onsdag forteller banksjefen om ny intensjonsavtale med SpareBank 1 Modum.

Konsernsjef for den stadig større banken SpareBank 1 Sørøst-Norge, Per Halvorsen, sier at dette underbygger begge bankers strategier om å bli sterkere lokalbanker i Buskerud generelt og Drammensregionen spesielt.

Før var det viktig med konkurransekraft på Heistad, nå er det Drammen. Hvordan skal dere opprettholde merkevaren som lokalbank?

– Det er essensielt for oss å beholde lokalbankens identitet. Det skal vi klare. Vi skal ha en regionbanks kraft i en lokalbanks drakt, sier Halvorsen.

Siden 2008 har han ledet fire fusjoner og børsnotering.

Banken skriver at SpareBank 1 Sørøst-Norge er et resultat av en rekke sammenslåinger over flere år, sist den nylig gjennomførte fusjonen mellom SpareBank 1 BV og SpareBank 1 Telemark. Nå mener de det tas et nytt skritt for å skape en enda mer attraktiv og konkurransedyktig bank.

Den sammenslåtte banken vil ha 660 ansatte og 21 lokalkontorer i Vestfold, Telemark og Buskerud. Slik forklarer de:

– Sammenslåingen legger et viktig fundament for fremtidig lønnsom vekst i regionen. Denne skal komme kunder, lokalsamfunn og eiere til gode. En styrket bank vil ha større muligheter til å bidra til bærekraftig utvikling av næringsliv og lokalmiljøer, samt tilby et større spekter av tjenester.