Tormod og Vivi-Ann kjemper for livets rett på Sandøya

Av

Tormod og Vivi-Ann Eek som er eiere av Sandøya handelshus og Bistro har skrevet brev til politikerne i Porsgrunn kommune. Utvalg for miljø og byutvikling skal 26. november behandle ekteparets klage på stengingen av bistroen, og nå kjemper de for «livets rett» for både butikken og bistroen på Sandøya.