– Målet er at alle husstander i Porsgrunn skal få besøk av en bøssebærer innsamlingsdagen. Det klarer vi kun dersom hver barneskole engasjerer seg og oppretter sin egen TV-aksjonskomite, skriver ordfører og varaordfører i et brev som har gått ut til skolene.

Årets TV-aksjon skjer søndag 24. oktober. Mottaker i 2021 er Plan International sitt arbeid for å bekjempe barneekteskap.

– Hvert tredje sekund blir en jente giftet bort. Det blir også barndommen, drømmene, friheten og mulighetene hennes, heter det i brevet.

Skolene blir oppfordret til å ta en titt på årets undervisningsopplegg. De ber også rektorene om å sørge for at det blir opprettet egne TV-aksjonskomiteer rundt om på skolene. Dette mener man må til dersom samtlige husstander skal bli nådd av bøssebærer.

– TV-aksjonen NRK foregår i år som en tradisjonell dør til dør aksjon med bøsser kombinert med digitale løsninger.

– Gjennom mange år har samtlige barneskoler og deres rektorer, personale, FAU, foreldre og elever stått for organiseringen av kretsen og rekruttert bøssebærere selv. Dette er en særdeles viktig og stor innsats, og vi ser fram til å fortsette det gode samarbeidet med alle de 13 kretsene i Porsgrunn kommune.