Det er i et høringsbrev til varselet om oppstart av planarbeid med detaljregulering av ny fergekai på Sandøya, at Grue og Stamland kommer med innspill til planarbeidet til Porsgrunn kommune.

Dette innspillet føyer seg i rekken av kritiske merknader fra Sandøya vel og flere enkeltpersoner blant lokalbefolkningen på Sandøya. Kritikken går mot selve prosessen, og det at lokalbefolkningen har vært uvitende om at det er moloen ved båthavna som er sett ut som egnet nytt fergeleie med fergekai.

– Et grunnleggende kriterium for denne type avgjørelser er at fordelene skal være vesentlig større enn ulempene, sies det i brevet som altså etterlyser andre alternativer til valg av fergeleie for framtida.

Det framkommer kritikk mot at nytt kaianlegg er planlagt delvis på en populær badestrand. Tilgang til stranda vil komme i konflikt med trafikk til og fra fergen, framholdes det.

Cecilie Grue og Frode Stamland ber om at det blir konsekvensutredet bebygd areal og eventuell ny bebyggelse i området. Likeledes bør det bli utarbeidet en støyanalyse i forbindelse med planarbeidet.