Seilte rett inn i toppstyret: Lykkerus for Fredrik

Fredrik Sørlie (20) er første fra Telemark på seks år som velges inn i AUFs sentralstyre.