Arbeidsgruppa, med prosjektleder Rolf Dehli i spissen, anbefaler å selge både ungdomsskoletomta, gamle Sjeseveien skole og den gamle fjærfabrikken til boligformål.

Er det noe Bamble kommune, med stadig synkende barnetall, trenger, er det attraktive boligtomter til noenlunde normale priser. Bamble må rett og slett bygge flere boliger for unge folk med «normale» inntekter.

Med færre barn får kommunen mindre penger fra staten, og dermed også mindre penger til å drive skoler og barnehager. Dette er en ond sirkel og trend Bamble kommune må snu så fort som mulig.

I valgkampen var temaet sentralt hos de fleste partier. Alle skjønner at noe må gjøres, og tomtene til både ungdomsskolen, Sjeseveien og Fjæra er utvilsomt attraktive til boligformål.

Det er finansieringsplanen for den nye ungdomsskolen på Grasmyr som er bakgrunnen for at arbeidsgruppa nå vurderer salg av kommunale bygg og tomter. Budsjettet er 31 millioner.

Enkelte har tatt til orde for å bygge en dementlandsby på tomta til Langesund ungdomsskole. Dette er selvsagt også et bra forslag, men vi er likevel enig med arbeidsgruppa. Dementlandsbyen kan bygges et annet sted dersom det er politisk vilje til det.