– Ordfører kan ikke se at den omtalte «NAV-skandalen», som interpellanten viser til, skulle

utløse et behov for evaluering og revisjon av partnerskapsavtalen. Rettigheter og plikter mellom partene, og samarbeidsområder vi har med NAV, følges opp på en betryggende måte, svarte ordfører Hallgeir Kjeldal på interpellasjon fra Rødts Ole Dyrkorn i forrige kommunestyremøtet.

Dyrkorn mente det var betimelig med en full gjennomgang av gjeldende partnerskapsavtale mellom Bamble kommune og NAV etter den mye omtalte skandalen. Dyrkorn mente det må gjøres evaluering og revisjon av avtalen, samt en kritisk gjennomgang av felles virksomhetsplan.

– Ordfører ser det naturlig at NAV-lederen ved anledning kan gi en muntlig orientering til Hovedutvalget for Oppvekst og kultur. I en slik orientering kan det legges vekt på muligheter, utfordringer og resultater for NAV i Bamble kommune. Når det er sagt vil ordfører peke på at partnerskapet mellom Bamble kommune og NAV er forankret i flere lov og avtaleverk, heter det blant annet i svar fra ordfører, som er å lese i protokollen fra kommunestyremøtet.