Ekteparet Vivi-Ann og Tormod Eek kan mye om butikkdrift i utkantstrøk og har blant annet bygget opp igjen den populære kafeen som forrige driver rev ned. Der kan kundene nå gjenoppleve ro, hygge og harmoni etter et av de villeste kapitlene i bygdas historie.

Vi gratulerer ekteparet Eek, og ikke minst ekteparet Lia som måtte gjennom surrealistiske scener før de kunne starte på nytt. Mens bostyrer, revisor og politiet undersøker hva som foregikk hos forrige driver, kan aktørene i Langangen nå konsentrere seg om å drive en så god nærbutikk som mulig.

Vi mener at gjenåpningen er en mellomstasjon på vei mot mål, som er nødvendig oppstartstillatelse for en ny og større dagligvareforretning ved E18 på Lønnebakke. Vi håper og tror det vil være kundegrunnlag for to butikker, med hvert sitt konsept.

Så langt har fylkeskommunale og statlige myndigheter operert med feil og villedende fakta i saken, for avgjørelsen de tok er verken klimavennlig eller fornuftig. Staten kan ikke opptre som om de var det tidligere Sovjetunionen der staten detaljstyrte alt, og Langangen kan ikke være permanent ekskludert fra å kunne ha et helt vanlig dagligvaretilbud.