Hva skal skje med Sundbykåsa gård? Eiendommen som Bamble kommune kjøpte da den lå ute for salg til seks millioner i 2016 er både en mulighet og et problem, og fortsatt er det uklart hva kommunen faktisk vil med gården og eiendommen. Rådmannens folk har brukt lang tid på å legge fram en sak om Sundbykåsa, men nå kommer det omsider noe håndfast.

Det sto mellom offentlig eller privat eierskap da Sundbykåsa ble kjøpt for fire og et halvt år siden. Bakom, for noen som et spøkelse, lå antydninger om at Smiths Venner, formelt «Den Kristelige Menighet», skulle kjøpe eiendommen. De åpnet på 1990-tallet 6000 kvm aktivitetssenter og forsamlingssal på Grasmyr og er naboer til Sundbykåsa. Bortsett fra menigheten selv, og noen støttespillere, er det neppe mange som ønsker at Sundbykåsa blir lagt inn i Smith-universet. Det primære for flertallet i det politiske Bamble er å sikre allmennheten tilgang til Sundbykåsa som et viktig område på Langesundhalvøya. Vi mener dette fortsatt bør være en opplagt offentlig oppgave.

Bamble Frp er mer opptatt av å drive opposisjon mot eiendomskjøpet enn å bidra konstruktivt til hva Sundbykåsa skal brukes til. Det andre skjæringspunktet er Senterpartiet, som har brukt Sundbykåsa gård til politisk utstillingsvindu. Dersom samtlige partier klarer å tilnærme seg Sundbykåsa pragmatisk og komme opp med realistiske løsninger, tror vi det vil gå meget bedre.

Geir Fragell, nyhetsleder