Følg PD på Facebook

Komiteen har de to siste dagene vært på studietur i Telemark, og har besøkt flere viktige kulturinstitusjoner underveis. Tirsdag var turen kommet til Grenland Friteater, og Fritjof Fomlesen sørget for en annerledes guidet tur fra Hotel Vic til teateret i Huken.

Målet med besøket var å bli orientert om Grenland Friteaters planer om et norsk senter for fri scenekunst, men komiteen fikk også en oppsummering av teaterets og Porsgrunn internasjonale teaterfestivals historie.

Norges eldste

– Grenland Friteater feirer 40 år i 2016, og er Norges eldste frie teatergruppe. Teateret har i dag 13 ansatte, men med frilansere representerer det over 20 årsverk, fortalte Tor Arne Ursin.

Han sa at det var et ønske om å utvikle teateret videre som et kulturelt kraftsenter og bygge kompetanse innenfor kunstnerisk virksomhet og utvikle kulturbedriftene.

– Da har vi foreslått noe som kalles Norsk senter for fri scenekunst, sa Ursin.

Senteret skal bidra til å styrke scenekunstproduksjonen over hele landet og det legges vekt på at kompetansedeling skal styrke hver enkelt gruppes kunstneriske utvikling og lønnsomhet. Målet er å gjøre scenekunstnere kompetente til å utvikle sin egen arbeidsplass.

– Hvorfor skal alt være i Oslo? spurte Tor Arne Ursin.

Imponert

Komiteleder Svein Harberg (H) berømmet Grenland Friteater og ga uttrykk for at likte det han hørte, uten å kunne gi noen konkrete løfter om støtte til et forprosjekt der og da.

Første nestleder Geir Jørgen Bekkevold (KrF) var også tydelig imponert etter besøket.

– Det var fantastisk fint, og dette er bare så flinke folk. Én ting er at de er flinke på scenen, men de er også flinke til å presentere seg selv og visjonene sine. Nå har komiteen fått høre hva som er drømmen, og hva som er ønsket, så får vi jobbe videre med det, sier Bekkevold.

Både Bekkevold og de andre komitemedlemmene virket interessert og stilte mange spørsmål og oppfølgingsspørsmål etter presentasjonen.

– Det er et kjempegodt tegn og jeg synes komiteen responderte veldig positivt, sier Bekkevold.