Sjømerking pågår i Gamle Langesund: – Depot for anleggsutstyret etablert på havneterminalen

Av

Kystverket har opprettet depot på Langesund havneterminal for utstyret som brukes i prosjektet Innseiling Grenland som nå er startet i sjøområdet utenfor Langesund.