Skal bli kommersiell gjenbruk av salter fra flyveaske: – NOAH starter pilotanlegg på Herøya

Av

I januar starter NOAH byggingen av et pilotanlegg for saltgjenvinning i Herøya Industripark. Prosjektet skal gjenbruke materialer fra flyveaske som er saltrester av farlig avfall.