Skal bruke flere millioner på oppgradering av kjøpesenter

Eierne av Stridsklevsenteret skal bruke inntil 4 millioner kroner på ny fasade og utomhusarbeider.