– Etter et år, altså nå, skal ordningen evalueres, og vi ser at vi har et stort potensial for å få høyere bruk i løpet av 2021, skriver Høifødt i en mail til PD.

– Sykkelskapene på Kammeherreløkka (10 stykk) har blitt brukt 236 ganger siden oppstarten i juni 2020, mens de nå i juli benyttes hver hverdag. I Siljan er de så å si ikke i bruk, så vi kommer til å se på om noen skap med fordel kan flyttes til steder i byen med mer trafikk, legger hun til. De seks skapene på Skjelsvik oppgir hun ikke tall på.

PD spurte i desember 2020 om bypakkemidlene, på totalt 1,5 million inkludert fem års drift, hadde vært en fiaskoinvestering.

Den gang mente både kommunen og bypakka at det var for tidlig å uttale seg om, men nå som en evaluering står for tur må det være betimelig å ta med i vurderinga.

– Skapene er en kjærkommen og praktisk løsning for togpendlerne. Når den bruken trolig vil normalisere seg til høsten, vil behovet øke for trygg sykkelparkering, skriver Høifødt.

– Tyveri av hele eller deler av sykler ved kollektivknutepunktene er et problem som gjentatte ganger har vært belyst i media.