Skal være klare når vaksine kommer – begynt å registrere helsepersonell: – Har godt planverk

Porsgrunn kommune er sikre på at de har gode rutiner for å gjennomføre vaksinasjon mot covid-19.