Skien klare for byttehandel med Porsgrunn: Vil gi bort Olavsberget

Skien foreslår å trekke seg ut av eierskap på Olavsberget og gi sin halvpart til Porsgrunn.