Skjenkekontrollen sjekket utestedene i Bamble for smittevern og skjenking: – Ingen avvik fra forskriftene

Av

Skjenkekontrollen har gjennomført kontroller både på smitteverntiltak og på skjenking etter alkoholloven ved de fleste serveringsstedene i Bamble. Det ble ikke funnet noen avvik fra forskrifter og lovverk.