Nåløyet blir trangere for de lokale skjenkestedene. Firmaer med et frynsete forhold til skattefogden kan bli skviset ut.

Målet er å unngå at skjenkesteder går konkurs, for så å starte opp igjen dagen etter.

– Vi skal kikke dem i kortene. Skjenkestedene må oppgi hvem som eier driverselskapene. I tillegg vil vi sjekke selskapene opp mot kemnerkontoret og skattefogden, sier spesialkonsulent Petter Kjendalen i Porsgrunn kommune.

– Dette vil skille klinten fra hveten, sier Robert Lind som driver og eier Cafe Osebro.