Kjølnes-rektor Kjell Karlsrud vil bli sjef på den nye ungdomsskolen i Bamble

Kjølnes-rektor Kjell Karlsrud er blant søkerne til rektorstillingen ved den nye ungdomsskolen i Bamble.