– Ventet siden 2012

Grunneier Alfred Bråthen synes det er veldig spennende at det endelig har begynt å skje noe rundt boligutviklingen på Solheimfeltet.