Det er en fordel å være samfunnsinteressert, men ingen spesielle kvalifikasjoner trengs. Godtgjørelsene er ikke så verst. Seks jenter har vært innom PD med appell:

– Vi har sett litt på hvordan lokalpolitikken fortoner seg. Det er en aldersgruppe jenter som mangler der avgjørelsene tas. De er ikke til stede, sier varaordfører Janicke Andreassen.

Nå holder flere partier på med nominasjonsprosess til valget neste år. Det store bildet er at flere kvinner enn menn faller ut av politikken og sier nei til gjenvalg. I Ap er det et ufravikelig krav at kjønnsfordeling skal være 50/50.

– Det klarer vi, men vi trenger flere jenter med barn i barnehage, på SFO, i idrettslag, i korps, de som sitter i FAU, de som vet hvordan det fungerer nå, ikke for 20–30 år siden. Vi savner en gruppe mennesker som er viktige og kan ta pulsen på tjenester som kommunen leverer, sier Tone Berge Hansen, hovedutvalgsleder og gruppeleder i fylkestinget.

Alle de seks jentene er Ap-politikere, men sier at de ikke kommer med en Ap-appell: De inviterer flere unge jenter inn i politikk generelt.

– Tatt godt imot

– Vi er mellom 40-50 år, unntatt Lillian Elise, sier varaordføreren.

– Jeg er 36. Jeg har blitt tatt veldig godt imot i lokalpolitikken, også av dem som har sitti der lenge, sier Lillian Elise Bergane. Hun er fylkesleder i Norsk Sykepleierforbund.

– Hva skal til for at jenter melder seg? De kan være med å påvirke byen, bostedet sitt og lære utrolig mye om egen kommune, sier Janicke Andreassen.

Hun sier noen hun snakker med er skremt av knallhardt trykk i politikk, aviser og sosiale medier, men tror at politikk må ufarliggjøres.

– Systemet vårt er tufta på sunn fornuft, sier Andreassen.

De andre tre bak appellen er Heidi Gjøsæter, leder i utvalg for helse og omsorg og personalsjef i GREP, Elisabeth Oksum, lærer på Porsgrunn videregående skole, og Merete Sjølie Pedersen, lærer på Tveten ungdomsskole. Berge Hansen er politiker med permisjon fra jobb i NAV, Andreassen er varaordfører på halv tid og ellers administrasjonssekretær i HAF.

– Vi trenger enda bredere representasjon i styrer og utvalg, sier jentene.