Er veivesenet tomme for maling?

En mamma på Hovenga har sendt bekymringsmelding til kommunen. Det er flere av gangfelta som leder til Borge skole som mangler maling.