Gå til sidens hovedinnhold

Skolekutt har vært for harde

Artikkelen er over 1 år gammel

Etter mange år med flate kutt, klarer ikke Porsgrunn å oppfylle den nye lærernormen. Ny tilstandsrapport viser at antall lærerårsverk fra 2015 til 2017 falt med over 30. Tallet har økt i 2018, men ikke nok til å innfri ny norm.

PD mener

Regjeringen med press fra KrF har bestemt at lærernormen fra august 2019 skjerpes ytterligere. Da skal det maksimalt være 15 elever for hver lærer på 1.–4. trinn, og 20 elever for hver lærer fra 5.–10. trinn.

I skoleledelsens tilstandsrapport for 2018 blir det opplyst at Porsgrunn kommune har en lavere lærertetthet sammenliknet med Telemark og landssnittet på alle trinn. Det vil si at Porsgrunn har flere elever pr. lærer. Det er ulike forklaringer, men «uansett ser vi at vi har utfordringer», skriver kommunalsjefen for oppvekst.

Lærere har advart mot de flate kuttene år etter år. Ikke bare la kommunen ned fem skoler i 2009, de har også lagt ned lærerstillinger i så stort antall at de er på etterskudd. Statlig hjelp til ekstra lærere på enkelte utvalgte ungdomsskoler hjalp en periode, men denne ordningen er avviklet, og da ble det enda verre.

Vi forstår ikke at Porsgrunn, som ynder å profilere seg som en av de aller beste kommunene for barn og unge, har valgt å stille seg i en situasjon der barn og unge er blitt årlige budsjettapere ved at lærerstillinger forsvinner og klassene er blitt større og større. Nå forsøker de å ta igjen det tapte, men dokumentasjonen på feilprioritering er veldig klar.

Kommentarer til denne saken