Internett-tidsalderen har også nådd grunnskolen i Porsgrunn, og først ute er Kjølnes ungdomsskole. 10 maskiner er koblet opp mot nettet, og både lærere og elever skal på skolebenken for å lære seg bruken.

Ifølge skolesjef Roy Martinsen er ikke Internett helt nytt i porsgrunnsskolen. Noen få skoler har på eget initiativ koblet seg på nettet med en maskin. Men Internett-lab'en på Kjølnes er den første i sitt slag. På sikt kan også de andre ungdomsskolene i kommunen få sin egen lab.

– Hvis vi får dette til å gå på fornuftig vis, har vi en mal for ungdomsskolen, sier skolesjefen.