10.000 unge skal kartlegges

DE SKAL STYRE PROSJEKT: Fra venstre: Asle Bentsen (KoRus-Sør), Mona Kluck og Kjersti Norgård Aase (begge Telemark fylkeskommune) og Rosanne Kristiansen (KoRus-Sør). Foto: Hilde Evensen Holm

DE SKAL STYRE PROSJEKT: Fra venstre: Asle Bentsen (KoRus-Sør), Mona Kluck og Kjersti Norgård Aase (begge Telemark fylkeskommune) og Rosanne Kristiansen (KoRus-Sør). Foto: Hilde Evensen Holm Foto:

Av
Artikkelen er over 5 år gammel

Denne uka starter undersøkelsen som skal kartlegge 10.000 ungdom på ungdomsskoler og videregående i Telemark. De skal svare på inngående spørsmål om hele livssituasjonen.

DEL

Følg PD på Facebook

I Porsgrunn skal alle ungdomsskoleelever og elever i 1. klasse på Porsgrunn videregående skole delta. Spørsmålene dekker temaer som skole og fritidsaktiviteter, forhold til foreldre og venner, psykisk helse, nettverk, selvbilde og bruk av rusmidler.

– Ung i Telemark 2015 er en levekårsundersøkelse for ungdom. Deltakerne svarer anonymt på PC i skoletida. 10.000 ungdommer fra 39 ungdomsskoler og 13 videregående skoler får tilbud om å være med, opplyser Telemark fylkeskommune.

Mye om privatlivet

I Porsgrunn er Betina Valland Roås kontaktperson for samarbeidsprosjektet mellom blant andre fylkeskommunen, Høgskolen og Kompetansesenter rus. Roås jobber med fagstøtte oppvekst i kommunen.

Assisterende rektor på Tveten ungdomsskole, Tov Maardalen, sier skolen skal gjennomføre undersøkelsen i uke 11, og de setter av en time i skoletida. Tveten har 270 elever.

Betina Valland Roås sier undersøkelsen er frivillig for elevene. Fordi mange av spørsmålene dreier seg om privatliv, kreves foreldres samtykke.

– Mange spørsmål er knytta til helse, rus og fritid. Skolene har sendt ut informasjon til foreldrene, sier Roås.

Artikkeltags