Vil vite mer om unges levekår

Bente Ljostveit Øino, leder av Elevtjenesten ved Porsgrunn videregående skole, håper på en svarprosent på rundt 80. – Det gir et godt tallgrunnlag, sier hun.

Bente Ljostveit Øino, leder av Elevtjenesten ved Porsgrunn videregående skole, håper på en svarprosent på rundt 80. – Det gir et godt tallgrunnlag, sier hun. Foto:

Av
Artikkelen er over 4 år gammel

For få svar på hvordan unge har det i sin kommune, og i Telemark som helhet, får 10.000 skoleelever på ungdoms- og videregående skoler i hele fylket tilbud om å være med en stor levekårsundersøkelse.

DEL

Følg PD på Facebook

– Dette er en del av et landsomfattende prosjekt, og i år er alle skoler og kommuner med i Telemark, sier Bente Ljostveit Øino,  leder av Elevtjenesten ved Porsgrunn videregående skole.

Ved Porsgrunn videregående skole skal bare 1. trinn delta i undersøkelsen i år.

– Vi har allerede flere elevundersøkelser, og synes det var greit å starte i det små, sier Øino.

Formålet med undersøkelsen er å kartlegge levekårene på felt som forhold til familie, venner, skole, rus, fysisk og psykisk helse.

– Resultatene av undersøkelsen skal brukes til å utarbeide en ny strategiplan, med tiltak. Det er derfor det er så viktig at ungdommen forstår viktigheten av å være med. Blir det for dårlig svarprosent, blir tilliten til undersøkelsen svekket, sier Øino.

Undersøkelsen, som skal gjennomføres rett etter vinterferien, er anonym og gjennomføres i skoletiden.

– Først skal det ut informasjon til foreldrene, for elevene er under 18 år. Det kan være at foreldre av en eller annen grunn ikke ønsker at deres barn som skal være med, så de kan gi beskjed om det, sier Øino.

Artikkeltags