Slik er byggesaken i sjøkanten i Ekstrand

Fylkesmannen i Vestfold og Telemark har oversendt klagebehandlingen på byggesaken i strandsonen i Ekstrand til Kommunal- og moderniseringsdepartementet.