Slik har den første skoleuka vært her: – Kom brått på

Både elever, lærer og foreldre ved Brattås skole har hatt opp- og nedturer den første uka med digital hjemmeundervisning.