Helsedirektoratet har godkjent Porsgrunn kommunes søknad om isolasjon med tvang for å hindre smitte på sykehjemmet på Vestsida, dersom det skulle bli nødvendig.

– Det forutsettes at kommunen så langt det er mulig søker å gjennomføre frivillig isolering. For beboere som kommunen vurderer at vanskelig vil kunne forholde seg til reglene for isolering ved eventuell smitte, bør det lages en individuelt tilpasset plan som tar sikte på at nødvendig isolering i størst mulig grad skal kunne skje uten bruk av tvang hvis situasjonen oppstår. Dette bør skje i samråd med personens nærmeste pårørende, mener Helsedirektoratet.

Helsedirektoratet finner at pågående pandemi fyller kravet til «særlige forhold». De skriver at smittetallene for tiden er økende, og en ny nasjonal bølge kan ikke utelukkes.

– I en slik situasjon kan det ikke uten videre påregnes at sykehusene vil kunne ta imot smittede for rene isolasjonsformål, samtidig som smitteisolering vil være viktig for å beskytte mot overføring av smitte. Ikke minst gjelder dette blant pasienter i sykehjem og beboere i bofellesskap, mener de. og omsorgsboliger