Gjennomfartsåra Sverresgate her i sentrum har vist seg å være litt kronglete de siste par ukene. Spesielt i rushet på morgenkvisten og utover ettermiddagen har det innsnevrende kjørefeltet sinket trafikken noe.

– Veien hvor vi har gravd skal asfalteres og ryddes i løpet av onsdag. Torsdag skal trafikken kunne gå som normalt, sier prosjektleder i Bjørn & Øyvind Tveter AS, Jarl-Erik Nyseth.

Inn i Eidangergata mot Keops og stasjonen, vil imidlertid anleggsarbeidet pågå en stund framover.

– Håpet var å komme i mål med gravinga der til jul, men det ser det ut til at vi ikke rekker, meddeler Nyseth.

– Vi blir nok å holde på til litt på nyåret, før veien gruses. Når det er gjort, og blant annet fortauskantene er gjort noe med, skal også den strekningen asfalteres. Vi er nok i mål en gang ut på våren, legger han til.

Vann- og avløpsnettet

Arbeidet Nyseth og kompani jobber med, har med kommunens omfattende utskiftning av vann- og avløpsnettet å gjøre.

Fra Porsgrunn kommunes side har prosjektleder Ingvild Rydland oppgaven med å følge opp og påse at tidsskjema overholdes og at arbeidet utføres etter planen.

– Vi har en god dialog og følger opp med jevne mellomrom, sier hun.