Søker om start på Øvre Frednes

PROSJEKT: Arbeid starter på den kommunale storbarnehagen.

PROSJEKT: Arbeid starter på den kommunale storbarnehagen.

Av
Artikkelen er over 1 år gammel

Arkitektfirmaet PV Arkitekter AS har levert søknad om igangsettingstillatelse for nye Maristien barnehage. Dette er prosjektet som i 2018 fikk Porsgrunn til å koke.

DEL

PD mener Etter lang diskusjon som førte til at meninger og følelser eksploderte, vedtok bystyret å bygge barnehagen som innebærer et stort inngrep i den historiske hagen på Øvre Frednes, nå Villa Frednes.

Søknaden om igangsettingstillatelse er klinisk fri for opplysninger, utover at søknaden gjelder deler av tiltaket, presisert til «riving av eksisterende betongplate, grunnarbeider og legging av stikkledninger». Søknaden er datert 8. februar.

14. juni i fjor vedtok bystyret at «Øvre Frednes er en viktig grønn lunge for Sundjordet bydel. UMB ber administrasjonen i samråd med de andre grunneierne og interessenter inkludert Maristien barnehage, Frednes sykehjem, Villa Frednes, Sundjordet IF, Evangeliehuset og Sundjordet vel lage en plan for helhetlig utvikling for området, og om nødvendig legge fram forslag til mindre reguleringsendringer som ivaretar området og skjermer mot utbygging som vil forringe friområdet».

I vedtaket heter det også at «økonomiske, miljømessige, eiendomsmessige og reguleringsmessige konsekvenser skal belyses. Planen skal særlig legge vekt på barn og unges behov, allmennhetens tilgang, naturmangfold og kulturhistoriske verdier».

Hva er status for alt dette? Det må vi få svar på. Kommunen er byggherre.

Artikkeltags

Kommentarer til denne saken