I løpet av februar skal vi være borte fra Frednes, og den virksomheten som vi hittil har drevet vil tildels bli flyttet ut av Porsgrunn kommune, sier innehaveren av Ved og Trelast, Alf Solvang til PD.

– Noe av produksjonen vil vi overføre til Hørte sag og høvleri, mens endel vil gå til Herøya hvor vi driver ved Amund Auens sagbruk. I Skjelsvik kommer vi ikke i gang fordi det ennå ikke er blitt gitt byggetillatelse. Dette søkte jeg om da jeg overtok anlegget i Skjelsvikdalen, men fortsatt venter jeg på grønt lys. I dag er det produksjon med bare fire mann der ute, mer er det ikke gitt tillatelse til.