Som rusmisbruker planla Emil å dø før han fylte 30 år: Nå hjelper han andre

Selv om tobarnsfaren har vært rusfri i 16 år, beskriver han seg selv som rusavhengig. – Jeg vil vise andre at det fremdeles er håp.