Fylkessammenslåingen har hatt gledelige oppsider for Porsgrunn, men det gjelder ikke for den videregående skolen. Den henger etter, med konsekvensene dette får for et så viktig utdanningstilbud.

Vegring og vakling med beslutninger begynner å bli en trist virkelighet fra skoleeieren. Ulike utdanningstilbud har allerede i flere år levd i et virvar av rom og lokaliteter i Kjølnes-området, og det er lite som tyder på at det blir bedre i overskuelig framtid. Det nye nå er et vedtak om at den videre utredningen skal skje som en samspillsprosess, sammen med en entreprenør. Her skal man vurdere ulike løsninger for hvordan fylkeskommunen skal satse, eller eventuelt ikke satse, på videregående skole i Porsgrunn. Målet er å ha noe klart innen sommeren 2022.

Vi har forståelse for at eiendomssjefen ikke avgjør dette alene, men det lover ikke godt med signaler som «hvis vi får et positivt vedtak før sommeren 2022, vil det være kort vei fram til byggestart. Men det er forutsatt at vi finner en egnet løsning innafor budsjettrammene». Dette framstår som løse greier, uten forpliktelser, og det er ikke godt nok. Fylkeskommunen må satse på skoleutbygging der det går buss og tog. Da blir valgene enklere.