Sparebanken snur, setter ned renta tidligere

Sparebank1 Telemark framskynder rentenedsettelser på tilsammen 0,85 prosentpoeng.