I en ny sak til utvalg for barn, unge og kultur foreslår rådmannen å inkludere kinoen i det spesielle kortet.

– Opplevelseskortet gir tilgang/billetter til ulike aktiviteter og deles ut av familiehelsetjenesten til barn og unge i målgruppa. Kortet deles ut 2 ganger i året, for hvert halvår. For 2020 deles det ut til 160 ungdom og 120 til barn for vårhalvåret, og til 120 barn og 120 ungdom for høsten, opplyser kultursjefen. Et av tilbudene skal bli kinobillett til eier av kortet, og en medfølgende venn. Kinoen skal dekke halve billettprisen. Det vil bety at kinoen i 2020 bidrar med totalt 1040 billetter, til en verdi av 65.000 kroner.

– Rådmannen er opptatt av at Filmsentret Charlie som en viktig kommunal kulturarena legger til rette for inkludering av ulike målgrupper, herunder lavinntektsfamilier. Imidlertid må det foregå innenfor de driftsmessige muligheter som bl.a. filmavtaler tillater. Det vurderes at tiltak som deltakelse i Opplevelseskortet er med på å bidra til at flere får mulighet til å oppleve film på kino, samtidig som det ikke er stigmatiserende og treffer målgruppen godt, skriver kultur- og idrettssjef Mariann i Eriksen til politikerne i utvalget.

Kinoen har samarbeid også med den kulturelle skolesekken.