Den vanskelige situasjonen mellom Porsgrunn kommune, museumsstiftelsen i Porsgrunn og Telemark Museum i Skien kommer igjen opp i bystyret. Kristin Clemmensen (V) spør i en interpellasjon hva kommunen vil gjøre for å hindre økonomisk krise og mulig tvunget avvikling av Stiftelsen Porsgrunnsmuseene.

Det kommer fram ny dramatikk: Porsgrunnsmuseene vil hente alle sine gjenstander fra Telemark museums magasin dersom en halv million kroner skal gå til museets magasindrift i Skien, og ikke til museene i Porsgrunn. Stiftelsen forventer at kravet på en halv million fra Telemark museum frafalles.

Porsgrunnsmuseene har før museet i Skien sa opp samarbeidsavtalen mottatt årlig rundt 1 million kroner i kommunal og statlig støtte. Etter at avtalen ble sagt opp er statsstøtte borte, en halv million er borte, og bystyret har sagt nei til ekstrabevilgning. Det har ført til at stiftelsen sliter med regninger og må bruke penger fra testamentariske gaver til løpende drift, går det fram av interpellasjonen.

Dersom Stiftelsen Porsgrunnsmuseene blir tvunget til å avvikle, vil dette være en villet politikk fra kommunen, mener Clemmensen.