Administrasjonen i Bamble kommune er bedt om å orientere kontrollutvalget om prosessene ved utleie av de to sentrale eiendommene i Langesund og Langøya. Kontrollutvalget skal ha fysisk møte på Halen gård mandag 15. februar med begrenset antall opp til 10 personer i lokalet.

–Kommunalsjef Leidulf Aakre i kommunalområdet Samfunn skal stille i kontrollutvalgets møte og orientere om utleie av de to eiendommene.

– Kontrollutvalgets oppgave er å følge med på og undersøke om admnistrasjonen i kommunen opptrer korrekt i slike saker som omhandler forvaltning og utleie av kommunale eiendommer, sier Bård Hoksrud til PD.

Fått flere henvendelser

Hoksrud sier at kontrollutvalget har fått flere henvendelser fra personer i lokalsamfunnet i Langesund om hvordan prosessene har foregått med utleie av Cudrios gate 3 og Langøya Hovedgård. Også politikere i flere partier i kommunen, har spurt om det samme.

Folk følger med

– Folk følger med. Mange vil vite om det har vært slik at alle har kunnet søke på om å få leie eiendommen i Cudrios gate 3 og Langøya Hovedgård, eller om det har vært en lukket leieprosess, sier Bård Hoksrud.

– Det var i alle fall en offentlig annonsering etter nye drivere av Langøya Hovedgård våren 2020 - var det ikke slik for Cudrios gate 3?

– Det er dette vi ønsker svar på. Driften av Langøya Hovedgård ble gjort kjent offentlig, men vi kjenner ikke til hvordan utvelgelsen av drivere av Langøya ble valgt ut, sier Bård Hoksrud.

Kjøpte Cudrios gate 3

Bamble kommunestyre vedtok å kjøpe Cudrios gate 3 for 6 millioner kroner i møte 11. juni 2020. I tråd med kommunestyrets vedtak, er eiendommen utleid for et år til august 2021.

Innen 31. desember 2021 skal kommunedirektøren legge fram en sak til politisk behandling om framtidig bruk av Cudrios gate 3 og hele kystkulturkvartalet i Langesund.

Langøya hovedgård utleie

Utleie og søk etter nye drivere av Langøya Hovedgård ble lyst ut med frist 11. mai 2020. I utlysingen kom det fram at Bamble kommune ønsket nye drivere som kan videreutvikle stedet og bidra til at Langøya blir mer attraktiv. Fortrinnsvis ønsket kommunen å leie ut til noen som vil ha helårsdrift på Langøya Hovedgård.

Leieavtaler med husleiekontrakt for Cudrios gate 3 og Langøya Hovedgård er vedlagt saksutredningen til kontrollutvalget 15. februar. Langøya Hovedgård har en 10-årig leiekontrakt og leies ut for 10.000 roner i måneden. Cudrios gate 3 med bolig i andre etasje og lager i første etasje, leies ut for 12.000 kroner i månedlig leie.

– Kontrollutvalget har en viktig funksjon i å få klarhet i om utleie av de to eiendommene har gått riktig for seg, sier Bård Hoksrud.