Dette er meldingen fra politiet Sør-Øst på twitter:

" #Langesund #Skarpenordveien 17:35 Fikk vi melding om en sprengningsulykke. En sprengning som hadde gått noe galt. Ingen personer skadet, men noen steiner har havnet inn på naboens hustak og eiendom. Det skal ikke ha blitt materielle skader. Politiet oppretter sak."

Skarpenorveien skrives uten - d -.

Etter sprengningen skal det ha havnet noen steiner på naboens hustak og eiendom, melder politiets operasjonssentral.

PD var på besiktigelse i Skarpenorveien ved 19.30-tiden, men det var stille og rolig i Skarpenorveien og ikke noe å se etter det meldte sprengningsuhellet.

To voksne menn som PD snakket med i Skarpenorveien, hadde hørt et høyt smell, men hadde ikke observert noe mer.

Det foregår for tiden mye gravearbeid rundt omkring i boliggater i Langesund i forbindelse med TV-kabelanlegg. Det er ingenting som tilsier at sprengningen skulle ha forbindelse med kabelarbeidene.