Stadig flere kjører i rus - korona gir ingen reduksjon

134 er anmeldt for kjøring i ruspåvirket tilstand i april. Dette bekymrer MA – rusfri trafikk.