– Sementproduksjonen ved Norcem Brevik er i gang igjen etter den omfattende brannen i forrige uke. Fungerende fabrikksjef Knut Erik Nielsen takker de ansatte for stor og engasjert innsats.

I en pressemelding fra Norcem torsdag sier Nielsen at de umiddelbart la en ambisiøs plan for arbeidet med å komme tilbake i produksjon.

– Vår første bedømming var at skadene var omfattende, men at vi likevel burde kunne klare å reparere skadene på få dager – om alt gikk etter planen. Fredag morgen var fabrikken igjen i gang med sementproduksjon, riktignok bare for en kort stund. Selvfølgelig var det et skår i gleden at vi måtte stoppe igjen, men det løste seg relativt raskt, forteller fabrikksjefen.

Tirsdag 3. august startet de opp igjen, og nå er det stabil drift på ovn og møller.

Ekstraordinær innsats

Nielsen sier de ansatte har lagt ned en ekstraordinær innsats i forbindelse med brannen og etterarbeidet. Han berømmer alle som har vært involvert i slukking, opprydding, rengjøring, ledelse, planlegging og utbedringer av store skader etter brannen.

– En utrolig innsats er lagt ned, og det gjør at vi på såpass kort tid kan være driftsoperative igjen. Dette viser sterk lagmoral, og det viser at våre ansatte virkelig bryr seg om arbeids- plassen sin, sier fungerende fabrikksjef.

Norcem opplyser at den raske jobben med å få fabrikken i gang igjen gjør at brannen ikke vil påvirke sementforsyningen ut til kunder som tidligere kommunisert. Brannen påvirker heller ikke Norcems mye omtalte karbonfangstprosjekt, Brevik CCS, som går etter planen.