Utdypingsarbeidet av farleden for skipstrafikken, starter i farvannet Gamle Langesund mellom Langøya og Gjeterøya.

Hensikten med prosjektet, er å gjøre farleden rettere, bredere og dypere for skipstrafikken. Det skal fjernes 140.000 kubikkmeter fjell på sjøbunnen.

– Det er cirka 1000 kubikkmeter forurensede løsmasser som skal fjernes, og dette skal leveres på godkjent deponi for denne type masser, sier prosjektleder Tone Sivertsen i Kystverket.

Seilingsled blir merket

Det skal settes opp midlertidige seilingsmerker i Gamle Langesund som stenger farleden gjennom anleggsområdet i Gamle Langesund. Det må påregnes noe støy i anleggsperioden som er beregnet til mellom 3 til 5 måneder.

Entreprenør for prosjektet med utdyping av farleden, er Wasa Dredging AS. De kommer med sprengnings- og graveriggen Hector. Noe av fjellet skal sprenges bort.

De arbeidene som skal utføres i farleden, er godkjent av Fylkesmannen i Vestfold og Telemark. Kommunene Bamble, Porsgrunn og Larvik har godkjent reguleringsplanen.

Skipsleden rettes ut

– Tiltaket i Gamle Langesund er en utretting av skipsleden. Dette vil korte ned distansen og redusere behovet for retningsjustering under seilasen, sier prosjektleder Tone Sivertsen i en pressemelding som Kystverket har offentliggjort på deres nettside.

Sprenge bort 3 båer

Det vil også bli utført arbeid i Kalvenløpet med fjerning av 3 båer i farvannet. Kløsteinbåen, Midtfjordbåen og Orebuktbåen på til sammen 3000 kubikkmeter fjell, skal sprenges bort.

Sprengningsmassene skal deponeres i godkjent sjødeponi i tilknytning til utdypingsfeltene, i tråd med de vedtatte reguleringsplaner.

Farleden får ny merking

Etter at utdypingsarbeidene og prosjektet er ferdig, skal det bli installert nye navigasjonsinnretninger langs farleden. Nye sjømerker skal også monteres.

Når prosjektet med innseilingen i Grenland er avsluttet, er det klart for dyptgående skip på henholdsvis 12,5 meter og 14 meter som kan seile i farleden.