Staten krevde 282 millioner kroner, men kravet måtte reduseres på grunn av begrensninger i sjøloven knyttet til det Panama-registrerte skipets størrelse, skriver E24.

Den totale potten som har vært aktuell til fordeling mellom kravstillerne, har vært 200,6 millioner kroner som rederiets forsikringsselskap satte til side i et fond. I en fersk dom fra Oslo tingrett er staten nå tilkjent 176,8 millioner kroner. De resterende pengene, 23,8 millioner, går til partene på rederisiden.

Staten tilkjennes i tillegg 11 millioner kroner i avsavnsrente og 9,5 millioner kroner i forsinkelsesrente. Totalt får staten dermed om lag 85 millioner kroner mindre enn hva kravet lød på, skriver nettavisen. Om lag 170 millioner kroner er allerede utbetalt ettersom det ikke var strid om kravet. Likevel avviser ikke advokat Ole Kristian Rigland hos Regjeringsadvokaten at dommen kan bli anket.

Bulkskipet Full City førte 1.000 tonn tungolje og 120 tonn lettolje da det grunnstøtte utenfor Langesund 31. juli 2009. Mye av oljen lekket ut i sjøen. En kyststrekning på 75 kilometer mellom Nevlunghavn i Vestfold og Lillesand i Aust-Agder ble tilgriset av tungolje og mange sjøfugl døde som følge av forurensingen.