Stathelle-treneren ser nye sider av spillergruppa – tror det kan gi dem en fordel

I en tøff og usikker tid, har Truls Wallestad gjort funn som gir grunn til optimisme hos Stathelle.